Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK893
Název záměru: Pokračování těžby štěrkopísků - Polešovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěPolešovicePolešovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2019 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DOBET, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 25511602
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2019
Zpracovatel oznámení: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Insel
Nedakonický les
Text oznámení záměru: ZLK893_oznameni.zip (65714 kB) - 01.10.2019 09:31:02
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK893_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (19557 kB) - 01.10.2019 09:31:02
Informace o oznámení: ZLK893_infOznam.pdf (159 kB) - 02.10.2019 08:24:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2019
Datum nabytí právní moci: 14.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK893_zjistovaci.pdf (864 kB) - 12.12.2019 08:45:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoObvodní báňský úřad Brno
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: