Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK480
Název záměru: Výstavba zařízení pro recyklaci chloristanu amonného z expirovaného raketového paliva
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínVlachoviceVlachovice
Zlínský krajZlínVlachoviceVrbětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2010 12:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, Nový Bohumín
IČ oznamovatele: 27654087
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Valašské Klobouky
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK480_dokumentace.zip (5378 kB) - 16.02.2010 13:31:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK480_infDokumentace.doc (113 kB) - 16.02.2010 13:31:36
Vrácení dokumentace: ZLK480_vraceni.pdf (37 kB) - 29.12.2009 09:00:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK480_posudek.zip (4846 kB) - 15.06.2010 06:37:31
Informace o posudku: ZLK480_infPosudek.pdf (71 kB) - 15.06.2010 06:37:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK480_inf1VP.pdf (62 kB) - 18.06.2010 07:19:38
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK480_zapis1VP.pdf (1630 kB) - 03.08.2010 07:13:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK480_zaveryStan.pdf (135 kB) - 25.08.2010 11:26:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: