Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM752
Název záměru: Integrovaný systém sběru a využívání odpadů Hodonín - Pánov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2010 17:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MEGAWASTE, spol. s.r.o., Opletalova 1603/57 11000 Praha 1
IČ oznamovatele: 60721804
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM752_dokumentace.pdf (505 kB) - 17.07.2009 08:30:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM752_infDokumentace.doc (35 kB) - 17.07.2009 08:30:20
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHM752_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2108 kB) - 17.07.2009 08:30:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM752_posudek.pdf (3677 kB) - 24.11.2009 14:48:02
Informace o posudku: JHM752_infPosudek.doc (56 kB) - 24.11.2009 14:48:41
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHM752_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (50 kB) - 24.11.2009 14:48:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM752_inf1VP.doc (53 kB) - 30.11.2009 11:09:08
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM752_zapis1VP.doc (79 kB) - 18.12.2009 14:11:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM752_zaveryStan.pdf (6328 kB) - 27.01.2010 17:22:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: