Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8172
Název záměru: Provozovna pro využívání druhotných surovin, Němčice nad Hanou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovNěmčice nad HanouNěmčice nad Hanou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2015 11:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 25638955
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2015
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV8172_oznameni.pdf (8020 kB) - 12.06.2015 09:32:04
Informace o oznámení: OV8172_infOznam.pdf (144 kB) - 12.06.2015 09:32:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 10.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV8172_zjistovaci.zip (1299 kB) - 11.08.2015 11:09:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýProstějovMěstský úřad Němčice nad Hanou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: