Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1442
Název záměru: Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa – podání březen 2018
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBrněnské Ivanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2018 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 64511359
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2018
Text dokumentace: JHM1442_dokumentace.zip (24996 kB) - 13.04.2018 14:11:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1442_infDokumentace.pdf (310 kB) - 13.04.2018 14:35:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Píša Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1442_posudek.zip (8210 kB) - 17.08.2018 08:44:00
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1442_zaveryStan.pdf (660 kB) - 17.08.2018 08:45:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: