Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6278
Název záměru: ZEVO Opatovice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceČeperkaČeperka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2022 11:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Elektrárny Opatovice, a.s., 533 45 Opatovice nad Labem
IČ oznamovatele: 27567320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 16.05.2022
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV6278_oznameni.zip (28062 kB) - 11.04.2022 09:03:36
Informace o oznámení: OV6278_infOznam.pdf (206 kB) - 11.04.2022 11:44:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: