Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1372
Název záměru: Území Ponava - ulice Sportovní
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPonava
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2017 15:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 636 00 Brno
IČ oznamovatele: 60733098
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2017
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1372_oznameni.zip (25313 kB) - 29.03.2017 13:47:48
Informace o oznámení: JHM1372_infOznam.pdf (258 kB) - 29.03.2017 13:47:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1372_zjistovaci.doc (139 kB) - 22.05.2017 15:16:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: