Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1509
Název záměru: Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoHusovice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoLesná
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoČerná Pole
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2020 15:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČ oznamovatele: 25508881
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2020
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1509_oznameni.zip (44856 kB) - 14.02.2020 10:53:46
Informace o oznámení: JHM1509_infOznam.pdf (135 kB) - 14.02.2020 10:53:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1509_zjistovaci.pdf (225 kB) - 14.04.2020 15:14:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: