Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC758
Název záměru: Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeVlachovo BřezíVlachovo Březí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2015 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2015
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC758_oznameni.pdf (19803 kB) - 11.11.2015 14:45:57
Informace o oznámení: JHC758_infOznam.pdf (468 kB) - 12.11.2015 08:50:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2015
Datum nabytí právní moci: 22.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC758_zjistovaci.zip (4647 kB) - 22.12.2015 11:00:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Prachatice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: