Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1353
Název záměru: Obytný soubor Kuřim - Záhoří
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1353_duvodyUkonceni.doc (54 kB) - 26.06.2018 14:30:13
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovKuřimKuřim
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2018 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMOS Development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
IČ oznamovatele: 28516842
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2017
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1353_oznameni.pdf (12288 kB) - 03.01.2017 13:58:47
Informace o oznámení: JHM1353_infOznam.doc (55 kB) - 03.01.2017 13:58:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1353_zjistovaci.doc (83 kB) - 17.02.2017 10:31:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2017
Text dokumentace: JHM1353_dokumentace.zip (30388 kB) - 13.11.2017 10:08:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1353_infDokumentace.doc (73 kB) - 13.11.2017 10:08:42
Vrácení dokumentace: JHM1353_vraceni.doc (76 kB) - 19.12.2017 15:23:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: