Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1385
Název záměru: Sportovní areál v Kuřimi
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.08.2017 14:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ oznamovatele: 00281964
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2017
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1385_oznameni.pdf (10806 kB) - 13.06.2017 14:26:37
Informace o oznámení: JHM1385_infOznam.pdf (254 kB) - 13.06.2017 14:26:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2017
Datum nabytí právní moci: 02.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1385_zjistovaci.pdf (601 kB) - 02.08.2017 14:53:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: