Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM660
Název záměru: Intermodální logistické centrum Brno
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoDolní Heršpice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoHorní Heršpice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPřízřenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2008 09:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČ oznamovatele: 25793349
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM660_oznameni.pdf (3730 kB) - 15.09.2008 12:39:17
Informace o oznámení: JHM660_infOznam.doc (60 kB) - 15.09.2008 12:37:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM660_zjistovaci.doc (95 kB) - 24.10.2008 08:14:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-jih
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: