Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK805
Název záměru: Rozšíření závodu Alucast Tupesy – III. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1;II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěTupesyTupesy na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2016 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Alucast, s.r.o.
IČ oznamovatele: 26232111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: ZLK805_oznameni.pdf (8710 kB) - 17.02.2016 15:28:57
Informace o oznámení: ZLK805_infOznam.pdf (294 kB) - 18.02.2016 13:51:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2016
Datum nabytí právní moci: 30.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK805_zjistovaci.zip (1489 kB) - 29.03.2016 09:45:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěÚřad městyse Buchlovice
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: