Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1237
Název záměru: Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoLányVašírov
Středočeský krajKladnoStochovStochov
Středočeský krajRakovníkNové StrašecíNové Strašecí
Středočeský krajRakovníkRynholecRynholec
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2020 15:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2020
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV1237_oznameni.zip (21842 kB) - 08.07.2020 13:42:41
Informace o oznámení: OV1237_infOznam.pdf (121 kB) - 08.07.2020 13:42:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 17.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV1237_zjistovaci.zip (4243 kB) - 16.10.2020 15:19:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1237_infZjistovaci.pdf (175 kB) - 16.10.2020 15:19:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaDrážní úřad - pracoviště Praha
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: