Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1541
Název záměru: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, Brno
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1541_duvodyUkonceni.docx (37 kB) - 05.10.2020 14:45:20
Zařazení: II/109;II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPisárky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2020 14:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměsti 196/1, 601 67 Brno
IČ oznamovatele: 44992785
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2020
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1541_oznameni.zip (51764 kB) - 25.08.2020 13:11:50
Informace o oznámení: JHM1541_infOznam.docx (46 kB) - 25.08.2020 13:11:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: