Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1234
Název záměru: Jezdecký klub Srpek, Kuřim
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovKuřimKuřim
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2016 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 47912481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1234_oznameni.pdf (3611 kB) - 29.06.2015 12:07:08
Informace o oznámení: JHM1234_infOznam.doc (59 kB) - 30.06.2015 09:24:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1234_zjistovaci.doc (147 kB) - 10.08.2015 13:15:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM1234_dokumentace.pdf (9167 kB) - 08.10.2015 15:39:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1234_infDokumentace.doc (49 kB) - 08.10.2015 15:39:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2016
Text posudku: JHM1234_posudek.pdf (233 kB) - 01.02.2016 11:39:40
Informace o posudku: JHM1234_infPosudek.doc (52 kB) - 01.02.2016 11:39:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1234_inf1VP.doc (47 kB) - 01.03.2016 12:00:55
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1234_zapis1VP.doc (3893 kB) - 11.03.2016 10:03:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1234_zaveryStan.doc (175 kB) - 08.04.2016 10:06:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: