Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK614
Název záměru: Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaMimoňMimoň
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2016 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 64511359
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: LBK614_oznameni.zip (10741 kB) - 30.03.2016 08:45:11
Informace o oznámení: LBK614_infOznam.pdf (120 kB) - 30.03.2016 08:45:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2016
Datum nabytí právní moci: 16.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: LBK614_zjistovaci.pdf (942 kB) - 16.05.2016 13:02:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: