Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7144
Název záměru: Zpracování a využití ostatních odpadů, Kunštát
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoKunštátKunštát na Moravě
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2016 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BAMATECH s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ oznamovatele: 04335252
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV7144_oznameni.zip (7788 kB) - 26.04.2016 14:56:43
Informace o oznámení: OV7144_infOznam.pdf (60 kB) - 26.04.2016 14:56:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2016
Datum nabytí právní moci: 19.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV7144_zjistovaci.pdf (205 kB) - 11.07.2016 09:50:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: