Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM606
Název záměru: Výstavba prodejny OKAY, Kyjov, ul. Brandlova
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínKyjovKyjov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2008 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Reinvest Corporation, s.r.o., nám. Republiky 1, 614 00 Brno
IČ oznamovatele: 26963671
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM606_oznameni.pdf (6112 kB) - 27.03.2008 09:32:14
Informace o oznámení: JHM606_infOznam.doc (51 kB) - 27.03.2008 09:32:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM606_zjistovaci.doc (79 kB) - 30.04.2008 10:02:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Kyjov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: