Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM838
Název záměru: Centrum PPG Brno
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTroubskoTroubsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2011 15:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TORA-F, a.s., Palác Austria, Štefánikova 18/25, 150 00 Praha
IČ oznamovatele: 27580172
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM838_oznameni.pdf (2031 kB) - 07.06.2010 08:03:38
Informace o oznámení: JHM838_infOznam.pdf (119 kB) - 07.06.2010 08:03:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM838_zjistovaci.pdf (123 kB) - 19.07.2010 12:33:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM838_dokumentace.pdf (11142 kB) - 04.03.2011 11:06:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM838_infDokumentace.doc (64 kB) - 04.03.2011 11:06:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mynář Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM838_posudek.pdf (1024 kB) - 29.06.2011 13:58:05
Informace o posudku: JHM838_infPosudek.doc (53 kB) - 29.06.2011 13:58:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM838_inf1VP.doc (49 kB) - 14.07.2011 12:25:49
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM838_zapis1VP.doc (106 kB) - 29.08.2011 10:20:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM838_zaveryStan.doc (125 kB) - 26.09.2011 14:05:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: