Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1295
Název záměru: Silnice I/38 Znojmo, obchvat IV
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoDobšiceDobšice u Znojma
Jihomoravský krajZnojmoZnojmoZnojmo-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2016 15:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1295_oznameni.pdf (4098 kB) - 27.04.2016 15:09:46
Informace o oznámení: JHM1295_infOznam.doc (54 kB) - 27.04.2016 15:09:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1295_zjistovaci.zip (10523 kB) - 08.12.2016 15:42:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1295_infZjistovaci.zip (6827 kB) - 05.08.2016 10:38:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Závěr zjišťovacího řízení byl zrušen rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 29 A 27/2017-216 ze dne 28.04.2017