Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS012
Název záměru: Přeložka silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčLitohořLitohoř
Kraj VysočinaTřebíčMoravské BudějoviceLažínky
Kraj VysočinaTřebíčMoravské BudějoviceMoravské Budějovice
Kraj VysočinaTřebíčMoravské BudějoviceVesce u Moravských Budějovic
Kraj VysočinaTřebíčZvěrkoviceZvěrkovice u Moravských Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2002 08:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS012_oznameni.zip (7326 kB) - 21.06.2002 09:25:01
Informace o oznámení: VYS012_infOznam.doc (100 kB) - 21.06.2002 08:27:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS012_zjistovaci.doc (667 kB) - 08.08.2002 07:47:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: