Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS649
Název záměru: Žďár nad Sázavou - pěší trasy podél barokního mostu včetně rozšíření parkoviště
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouŽďár nad SázavouZámek Žďár
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2013 12:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 25564901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2013
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS649_oznameni.pdf (9803 kB) - 08.01.2013 09:16:08
Informace o oznámení: VYS649_infOznam.pdf (119 kB) - 08.01.2013 09:16:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: VYS649_zjistovaci.pdf (109 kB) - 06.02.2013 12:03:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: