Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1312
Název záměru: Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínVracovVracov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2016 11:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
IČ oznamovatele: 00285498
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Melichar Vladimír Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1312_oznameni.zip (16250 kB) - 20.07.2016 13:41:58
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: JHM1312_infOznam.pdf (306 kB) - 20.07.2016 13:41:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2016
Datum nabytí právní moci: 01.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1312_zjistovaci.doc (158 kB) - 31.08.2016 11:51:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: