Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK692
Název záměru: I/35, křižovatka se sli. III/4868 u Stříteže
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínStřítež nad BečvouStřítež nad Bečvou
Zlínský krajVsetínZašováZašová
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2014 14:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PK OSSENDORF s.r.o.
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2013
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: ZLK692_oznameni.pdf (8460 kB) - 13.11.2013 07:18:33
Informace o oznámení: ZLK692_infOznam.pdf (288 kB) - 13.11.2013 07:18:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK692_zjistovaci.zip (3458 kB) - 08.01.2014 14:58:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: