Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK083
Název záměru: Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín - obchvat, Č. stavby 445
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Moravskoslezský krajKarvináBohumínSkřečoň
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2005 11:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - M
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK083_oznameni.doc (252 kB) - 13.02.2004 10:56:27
Informace o oznámení: MSK083_infOznam.doc (140 kB) - 13.02.2004 10:56:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK083_zjistovaci.doc (1396 kB) - 24.05.2004 08:22:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK083_dokumentace.doc (5481 kB) - 24.09.2004 14:01:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK083_infDokumentace.doc (160 kB) - 24.09.2004 14:04:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Juřica Radomír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK083_posudek.doc (430 kB) - 21.04.2005 06:41:56
Informace o posudku: MSK083_infPosudek.doc (140 kB) - 21.04.2005 06:41:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK083_inf1VP.doc (147 kB) - 09.05.2005 07:53:04
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK083_zapis1VP.doc (57 kB) - 07.06.2005 11:36:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK083_zaveryStan.doc (1674 kB) - 04.07.2005 10:45:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: