Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM963
Název záměru: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoHorní Heršpice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2012 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., Vodařská 15, 617 00 Brno
IČ oznamovatele: 46962913
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM963_oznameni.zip (2460 kB) - 04.01.2012 11:11:54
Informace o oznámení: JHM963_infOznam.doc (65 kB) - 04.01.2012 11:11:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM963_zjistovaci.doc (91 kB) - 23.05.2012 10:14:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2012
Text dokumentace: JHM963_dokumentace.pdf (25222 kB) - 10.05.2012 14:21:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM963_infDokumentace.doc (65 kB) - 10.05.2012 14:21:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2012
Text posudku: JHM963_posudek.pdf (884 kB) - 04.09.2012 13:59:49
Informace o posudku: JHM963_infPosudek.doc (63 kB) - 04.09.2012 13:59:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM963_inf1VP.pdf (333 kB) - 02.10.2012 14:45:09
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM963_zapis1VP.doc (126 kB) - 12.10.2012 11:20:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM963_zaveryStan.pdf (630 kB) - 08.11.2012 10:02:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: