Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM774
Název záměru: Výroba elektrické energie z odpadní dřevní biomasy - Kelčany
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínKelčanyKelčany
Jihomoravský krajHodonínŽádoviceŽádovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2012 17:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TREVER, s.r.o., Osvětimany 385, Osvětimany 687 42
IČ oznamovatele: 25570943
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM774_oznameni.doc (2824 kB) - 09.09.2009 08:46:40
Informace o oznámení: JHM774_infOznam.doc (44 kB) - 09.09.2009 08:46:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHM774_zjistovaci.doc (74 kB) - 09.10.2009 12:24:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM774_dokumentace.doc (3109 kB) - 23.06.2011 13:04:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM774_infDokumentace.doc (60 kB) - 23.06.2011 13:04:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM774_posudek.pdf (499 kB) - 15.11.2011 13:42:33
Informace o posudku: JHM774_infPosudek.pdf (82 kB) - 15.11.2011 13:42:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM774_inf1VP.pdf (85 kB) - 23.11.2011 16:28:03
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM774_zapis1VP.doc (3748 kB) - 02.01.2012 14:50:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM774_zaveryStan.pdf (205 kB) - 01.02.2012 17:29:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: