Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM681
Název záměru: Instalace práškové lakovací linky IMPACT INDUSTRY, Šlapanice (ve fázi zpracování posudku vyhrazeno MŽP, dále pod kódem OV7089)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovŠlapaniceŠlapanice u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2009 11:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., Brněnská 1027, 665 01 Rosice u Brna
IČ oznamovatele: 60722690
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM681_oznameni.doc (376 kB) - 12.11.2008 14:47:32
Informace o oznámení: JHM681_infOznam.doc (58 kB) - 12.11.2008 14:47:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM681_zjistovaci.doc (85 kB) - 15.12.2008 11:21:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM681_dokumentace.zip (11876 kB) - 12.03.2009 11:04:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM681_infDokumentace.doc (54 kB) - 12.03.2009 11:04:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vondráček Ladislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: