Záměry na území ČR
Kód záměru: STC920
Název záměru: Posklizňová linka, sušárna a sklad zrnin (Bratčice u Potěh)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraBratčiceBratčice u Potěh
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2013 16:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALLIUM CZ a.s., Slovanská 1270/70, 741 01 Nový Jičín
IČ oznamovatele: 26827387
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2008
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: STC920_oznameni.pdf (511 kB) - 06.08.2008 15:35:03
Informace o oznámení: STC920_infOznam.doc (61 kB) - 07.08.2008 09:42:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC920_zjistovaci.doc (228 kB) - 10.09.2008 13:29:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC920_infZjistovaci.doc (63 kB) - 09.12.2013 16:25:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel ustoupil od realizace záměru