Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7083
Název záměru: Tyco Electronics Czech - galvanovna - rozšíření
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovKuřimKuřim
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Oznamovatel: Stavební Konzulting s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice
IČO oznamovatele: 26238942
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2011 14:49
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7083_dokumentace.pdf (631 kB) - 13.03.2009 11:05:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7083_infDokumentace.doc (43 kB) - 13.03.2009 11:05:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7083_posudek.pdf (347 kB) - 24.06.2009 09:52:04
Informace o posudku: OV7083_infPosudek.doc (39 kB) - 24.06.2009 09:52:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7083_zaveryStan.zip (79 kB) - 05.12.2011 14:48:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením MŽP, OPVIP ze dne 25.11.2011, č.j.: 69924/ENV/11 do 18.8.2016.