Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7066
Název záměru: Výstavba a provozování Plyno parní retorty pro úpravu a následné využívání odpadů
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV7066_duvodyUkonceni.pdf (120 kB) - 23.05.2022 13:22:38
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovPustiměřPustiměř
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2022 13:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technologie pro využívání odpadů, s.r.o., Zahradní 168, 470 01 Jílové
IČ oznamovatele: 27300510
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: OV7066_oznameni.doc (726 kB) - 24.04.2008 12:42:00
Informace o oznámení: OV7066_infOznam.doc (43 kB) - 24.04.2008 12:42:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV7066_zjistovaci.doc (58 kB) - 09.06.2008 07:38:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7066_dokumentace.pdf (650 kB) - 25.09.2008 08:58:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7066_infDokumentace.doc (45 kB) - 25.09.2008 08:58:42
Vrácení dokumentace: OV7066_vraceni.doc (49 kB) - 30.03.2009 08:11:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuběna Oldřich RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7066_posudek.doc (371 kB) - 16.01.2009 08:48:44
Informace o posudku: OV7066_infPosudek.doc (45 kB) - 16.01.2009 08:48:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7066_inf1VP.doc (44 kB) - 26.01.2009 09:10:54
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: