Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM783
Název záměru: Odstavné parkoviště nákladních vozidel u silnice I/43 (trasa Brno – Svitavy - 28,406 km)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoVoděradyVoděrady u Kunštátu
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2009 08:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pivovar Černá Hora, a.s., se sídlem nám. U Pivovaru 3/5, 679 21 Černá Hora
IČ oznamovatele: 25310887
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM783_oznameni.pdf (567 kB) - 08.10.2009 12:52:51
Informace o oznámení: JHM783_infOznam.doc (61 kB) - 08.10.2009 12:52:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHM783_zjistovaci.doc (87 kB) - 12.11.2009 08:58:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBlanskoObecní úřad Lysice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: