Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1536
Název záměru: Sběrný dvůr REMAT LETOVICE – rozšíření kapacity
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoLetoviceLetovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2020 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REMAT LETOVICE s.r.o., Pražská 643/51, 679 61 Letovice
IČ oznamovatele: 25516183
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2020
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1536_oznameni.zip (2505 kB) - 15.07.2020 15:01:54
Informace o oznámení: JHM1536_infOznam.pdf (194 kB) - 16.07.2020 08:48:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2020
Datum nabytí právní moci: 19.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1536_zjistovaci.pdf (273 kB) - 25.09.2020 09:26:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: