Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1290
Název záměru: Recyklační dvůr stavebních odpadů - stavební úpravy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHM1290_duvodyUkonceni.doc (51 kB) - 18.04.2016 15:36:39
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBrněnské Ivanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2016 15:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Recykl Brno s.r.o., Karásek 2249/1g, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ oznamovatele: 04192711
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2016
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1290_oznameni.zip (7193 kB) - 24.03.2016 13:35:27
Informace o oznámení: JHM1290_infOznam.doc (58 kB) - 04.04.2016 07:39:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: