Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK723
Název záměru: Čerpací stanice PHM Mořice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovMořiceMořice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2015 11:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PB PLAST, spol. s r.o., Nádražní 4/3, 682 01 Vyškov
IČ oznamovatele: 60717424
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2015
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: OLK723_oznameni.pdf (3069 kB) - 15.01.2015 13:49:54
Informace o oznámení: OLK723_infOznam.docx (28 kB) - 15.01.2015 13:49:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK723_zjistovaci.docx (56 kB) - 12.02.2015 11:52:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: