Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM028
Název záměru: Sklad toxických látek v areálu plnicí stanice Brno-Slatina
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoSlatina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2006 14:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AIR PRODUCTS spol. s r.o., se sídlem Děčín, Ústecká 30, PSČ 405 30
IČ oznamovatele: 41324226
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vondráček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM028_oznameni.pdf (805 kB) - 28.11.2002 08:22:32
Informace o oznámení: JHM028_infOznam.doc (53 kB) - 28.11.2002 08:22:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM028_zjistovaci.doc (2336 kB) - 21.01.2003 16:18:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vondráček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM028_dokumentace.pdf (8395 kB) - 01.03.2006 09:26:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM028_infDokumentace.doc (49 kB) - 01.03.2006 09:26:46
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM028_posudek.doc (460 kB) - 17.07.2006 14:38:01
Informace o posudku: JHM028_infPosudek.doc (47 kB) - 17.07.2006 14:38:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM028_inf1VP.doc (46 kB) - 24.07.2006 16:10:39
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM028_zapis1VP.doc (121 kB) - 31.08.2006 15:10:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM028_zaveryStan.doc (107 kB) - 28.11.2006 14:20:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: