Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6142
Název záměru: Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéNový Hradec Králové
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
IČO oznamovatele: 00179906
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2014 08:01
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2012
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: OV6142_oznameni.zip (11018 kB) - 01.08.2012 05:09:29
Informace o oznámení: OV6142_infOznam.pdf (109 kB) - 01.08.2012 05:09:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6142_zjistovaci.pdf (145 kB) - 30.08.2012 05:48:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2013
Text dokumentace: OV6142_dokumentace.zip (29939 kB) - 12.08.2013 09:26:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6142_infDokumentace.pdf (108 kB) - 12.08.2013 09:26:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2013
Text posudku: OV6142_posudek.pdf (641 kB) - 12.11.2013 09:06:10
Informace o posudku: OV6142_infPosudek.pdf (80 kB) - 12.11.2013 09:06:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6142_zaveryStan.pdf (265 kB) - 14.02.2014 08:01:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: