Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK634
Název záměru: Stavební úpravy a přístavba v areálu MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: LBK634_duvodyUkonceni.pdf (114 kB) - 02.02.2017 09:35:50
Zařazení: II/4.1;II/10.4
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2017 09:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Modelárna Liaz spol. s r.o., Kamenická 734, 463 12 Liberec 25
IČ oznamovatele: 27342191
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2017
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: LBK634_oznameni.zip (20781 kB) - 22.12.2016 10:00:11
Informace o oznámení: LBK634_infOznam.pdf (120 kB) - 22.12.2016 10:00:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: