Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC564
Název záměru: Stacionární obalovna živičných směsí České Budějovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2018 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5
IČ oznamovatele: 46678468
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC564_oznameni.pdf (2130 kB) - 21.12.2011 08:19:42
Informace o oznámení: JHC564_infOznam.pdf (92 kB) - 21.12.2011 08:19:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC564_zjistovaci.pdf (124 kB) - 20.01.2012 09:39:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pešková Hana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2012
Text dokumentace: JHC564_dokumentace.pdf (2292 kB) - 28.05.2012 10:19:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
JHC564_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (31182 kB) - 28.05.2012 10:19:00
Informace o dokumentaci: JHC564_infDokumentace.pdf (58 kB) - 28.05.2012 10:19:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.10.2012
Text posudku: JHC564_posudek.pdf (492 kB) - 11.09.2012 07:03:39
Informace o posudku: JHC564_infPosudek.pdf (58 kB) - 11.09.2012 07:03:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC564_inf1VP.pdf (52 kB) - 31.10.2012 08:25:48
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC564_zapis1VP.pdf (85 kB) - 15.11.2012 08:25:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC564_zaveryStan.zip (320 kB) - 15.01.2018 13:36:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: