Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM403
Název záměru: Oxaliplatin, Irinotekan a jejich meziprodukty
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/7.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoMokrá Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2007 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PLIVA - Lachema a.s., Karásek 1/1767, 621 33 Brno
IČ oznamovatele: 15547515
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM403_oznameni.doc (1485 kB) - 15.03.2007 15:07:23
Informace o oznámení: JHM403_infOznam.doc (55 kB) - 15.03.2007 15:07:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM403_zjistovaci.doc (62 kB) - 17.04.2007 06:13:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Németh Juraj Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM403_posudek.doc (402 kB) - 25.07.2007 11:38:05
Informace o posudku: JHM403_infPosudek.doc (55 kB) - 25.07.2007 11:38:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM403_zaveryStan.doc (108 kB) - 26.09.2007 08:00:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: