Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM555
Název záměru: Závod na výrobu bioetanolu - změna části Energocentrum
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoSkalice nad SvitavouSkalice nad Svitavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: Bioetanol a.s., Skalice nad Svitavou 157, 679 01 Skalice nad Svitavou
IČO oznamovatele: 26907992
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2008 15:07
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM555_oznameni.pdf (801 kB) - 09.11.2007 13:12:23
Informace o oznámení: JHM555_infOznam.doc (53 kB) - 09.11.2007 13:12:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: JHM555_zjistovaci.doc (68 kB) - 14.12.2007 09:27:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM555_dokumentace.pdf (1754 kB) - 21.03.2008 10:46:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM555_infDokumentace.doc (46 kB) - 21.03.2008 10:46:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM555_posudek.doc (1183 kB) - 25.06.2008 14:23:16
Informace o posudku: JHM555_infPosudek.doc (48 kB) - 25.06.2008 14:23:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM555_inf1VP.doc (47 kB) - 15.07.2008 12:14:42
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM555_zaveryStan.doc (121 kB) - 10.09.2008 14:06:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: