Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM642
Název záměru: European Data Project s.r.o. Komořany - Kotelna na dřevo
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovKomořanyKomořany na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2008 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: European Data Project s.r.o., se sídlem Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 61063517
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM642_oznameni.doc (1006 kB) - 08.07.2008 14:14:29
Informace o oznámení: JHM642_infOznam.doc (60 kB) - 08.07.2008 14:14:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM642_zjistovaci.doc (72 kB) - 06.08.2008 08:04:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýVyškovMěstský úřad Rousínov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: