Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1053
Název záměru: Středisko energetického využívání a recyklace surovin Šebetov (RESŠ), k.ú. Šebetov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoŠebetovŠebetov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2013 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SOBIOENERGI s. r.o., Františka Šimáčka 183/4, 148 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 24740471
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.03.2013
Text dokumentace: JHM1053_dokumentace.zip (15704 kB) - 27.02.2013 11:29:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: studie hluková,rozptylová,pachová, vlivu na zdraví
JHM1053_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (80881 kB) - 27.02.2013 11:29:53
plna_moc_k_EIA_Bucek
JHM1053_prilohaDokumentaceDOC_2.jpg (58 kB) - 04.03.2013 10:55:11
Informace o dokumentaci: JHM1053_infDokumentace.pdf (349 kB) - 27.02.2013 11:29:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2013
Text posudku: JHM1053_posudek.zip (12503 kB) - 17.06.2013 09:11:41
Informace o posudku: JHM1053_infPosudek.pdf (348 kB) - 17.06.2013 09:11:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1053_inf1VP.pdf (300 kB) - 26.06.2013 09:27:17
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1053_zapis1VP.pdf (675 kB) - 30.07.2013 14:14:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1053_zaveryStan.pdf (508 kB) - 08.08.2013 10:03:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: