Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM830
Název záměru: Energetické centrum na zpracování bioodpadů Tišnov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTišnovTišnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2011 12:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: House Property, a.s., Lidická 1005/26b, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 28263120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lepka Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM830_dokumentace.doc (10012 kB) - 29.04.2010 07:16:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM830_infDokumentace.doc (51 kB) - 29.04.2010 07:16:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM830_posudek.pdf (964 kB) - 01.10.2010 08:50:14
Informace o posudku: JHM830_infPosudek.doc (55 kB) - 01.10.2010 08:50:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM830_inf1VP.pdf (154 kB) - 30.11.2010 13:30:58
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM830_zapis1VP.docx (56 kB) - 28.12.2010 10:54:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2011
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM830_zaveryStan.pdf (310 kB) - 18.01.2011 12:50:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: