Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM914
Název záměru: Změna stavby- přístavba skladu, RONYTRANS s.r.o., Rudka
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHM914_duvodyUkonceni.doc (57 kB) - 31.07.2018 08:05:38
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoKunštátRudka u Kunštátu
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2018 08:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RONYTRANS s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
IČ oznamovatele: 27703568
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM914_oznameni.pdf (296 kB) - 29.06.2011 09:06:41
Informace o oznámení: JHM914_infOznam.pdf (344 kB) - 29.06.2011 09:06:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHM914_zjistovaci.doc (106 kB) - 08.08.2011 13:13:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: