Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1405
Název záměru: Terénní úpravy p. č. 4644/3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovBlučinaBlučina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2017 15:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEO MINOR SPV, s.r.o., Křížová 96/18, 603 00 Brno
IČ oznamovatele: 48528021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2017
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1405_oznameni.zip (26692 kB) - 18.09.2017 09:49:07
Informace o oznámení: JHM1405_infOznam.doc (56 kB) - 18.09.2017 09:47:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1405_zjistovaci.doc (163 kB) - 31.10.2017 15:02:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: