Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1373
Název záměru: Hala Elit, k. ú. Slatina
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoSlatina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2017 15:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PORTA SPES, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ oznamovatele: 29369886
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2017
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1373_oznameni.zip (10187 kB) - 18.04.2017 09:57:44
Informace o oznámení: JHM1373_infOznam.pdf (352 kB) - 18.04.2017 09:57:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1373_zjistovaci.pdf (520 kB) - 01.06.2017 15:49:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1373_infZjistovaci.pdf (520 kB) - 01.06.2017 15:49:30
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: