Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1253
Název záměru: IMOS Brno, a.s. – obalovna Žabčice, Nová obalovna živičných směsí na k.ú. Žabčice s max. kapacitou 240 tun živičné směsi za hodinu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovŽabčiceŽabčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2016 12:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMOS Brno, a.s., se sídlem olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ oznamovatele: 25322257
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2015
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1253_oznameni.zip (10393 kB) - 19.10.2015 08:58:15
Informace o oznámení: JHM1253_infOznam.doc (53 kB) - 20.10.2015 07:25:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1253_zjistovaci.doc (102 kB) - 23.11.2015 15:12:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.05.2016
Text dokumentace: JHM1253_dokumentace.zip (69597 kB) - 25.04.2016 15:50:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1253_infDokumentace.doc (59 kB) - 28.04.2016 07:31:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2016
Text posudku: JHM1253_posudek.zip (4424 kB) - 12.08.2016 11:33:41
Informace o posudku: JHM1253_infPosudek.doc (56 kB) - 17.08.2016 12:14:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1253_inf1VP.doc (54 kB) - 17.08.2016 12:16:59
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1253_zapis1VP.doc (630 kB) - 22.09.2016 15:05:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1253_zaveryStan.zip (2701 kB) - 19.10.2016 12:49:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: