Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8127
Název záměru: CZG - 1
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovProstějovProstějov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2012 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TAKENAKA EUROPE GmbH, Národní čp. 138/10, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 64355535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2012
Text dokumentace: OV8127_dokumentace.pdf (30483 kB) - 30.01.2012 17:00:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8127_infDokumentace.PDF (146 kB) - 30.01.2012 16:57:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2012
Text posudku: OV8127_posudek.zip (1434 kB) - 14.05.2012 09:48:32
Informace o posudku: OV8127_infPosudek.PDF (223 kB) - 14.05.2012 09:49:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8127_zaveryStan.pdf (203 kB) - 09.08.2012 13:27:17
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýProstějovMěstský úřad Prostějov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: